Söndax

Gudstjänst för de yngre

Varmt välkommen till barnens söndagsskola- SÖNDAX

Vi möts på gudstjänsten nere i kyrksalen tillsammans med alla de andra kl 11 och efter en liten stund välkomnas alla barn upp till andra våningen till tonerna av vår glada söndax-sång.

0-8 år möts i Arken och efter inledningen går 6-8 år vidare till en mindre samling

9-13 år möts i Eden

Föräldrar får gärna följa med och vara delaktiga i sång och lekar och även hjälpa till där det behövs.

Vi har även ett barnrum för de allra minsta barnen som heter Betlehem, där föräldrar kan lyssna på gudstjänsten genom högtalare och följa med på vad som händer via ett fönster ner mot kyrksalen.

På söndax berättar en ledare om olika bibelberättelser eller om något tema från Bibeln. Vi ber, sjunger och leker lekar tillsammans!

På Söndax samlar vi också in pengar till barn på två olika barnhem som vi haft kontakt med under åren:
Hope for Children i Tanzania och Child care i Indien.