Samtal och själavård

I olika skeden i livet kan det vara bra att få samtala med någon som lyssnar. När livet är svårt kan det vara både nödvändigt och värdefullt att prata med någon. Behovet kan uppstå av en mängd orsaker och i regel mår de flesta bättre av att regelbundet gå i samtal. 

Alla samtal med våra pastorer sker under tystnadsplikt och är kostnadsfria. Du behöver inte vara kristen eller medlem i Equmeniakyrkan. Om du vill prata med någon särskild av våra anställda är du välkommen att kontakta dem direkt eller vända dig till Emil Thelin ser till att du får ett samtal. Ring, skicka mail, sms eller brev så kommer du att bli kontaktad.