Ljuspunkten

Ljuspunkten är en ekumenisk dagverksamhet öppen för alla daglediga och äldre. Samlingarna som vill erbjuda dig gemenskap, servering och ett varierat program hålls varannan tisdag kl. 11-13.

Samlingen är varannan gång i Equmeniakyrkan och varannan gång i Skallsjö Församlingshem. Särskilt programblad finns upptryckt, du kan även se det här på hemsidan.

Vid ev frågor går det bra att kontakta Ingvar Frid: 0702-452018