Floda Voices

En blandad vuxenkör hemmahörande i Equmeniakyrkan Floda

Kören har ca 35 deltagare, med, vilket inte är så vanligt, full besättning i både mans- och kvinnostämmor. Kören är öppen för var och en som vill vara med, men viss kör-/sångvana behövs. Kören leds av Lars Brandström, en rutinerad körledare med förflutet som ledare för körer som Choralerna, Vox de LUXE, Solid Gospel, och, inte minst, Unga Gunget, kyrkans barnkör i slutet av förra seklet.

Repertoaren är en bred palett som spänner från gospel och R&B till visa och psalm, ofta skrivna av och/eller arrangerade av körledaren. Floda Voices medverkar även i konserter med andra artister, exempelvis Per-Erik Hallin och Tomas Boström, vilket vidgar repertoaren än mer. 

Kören repeterar onsdagar kl 19-21.

Kontakt: Lars@Brandstrom.one