Vår historia

Församlingen grundas

Missionshuset byggs

Första kyrkan byggs

Nya kyrkan byggs