Om församlingen

Gemenskap

Vi tror att alla människor längtar efter djupare mening med livet. Vår församling vill vara en mötesplats för samtalet om livet och Gud. En plats där vi kan hjälpa varandra att upptäcka mer om vem Jesus är och vad den kristna tron har att ge. Hit är alla välkomna – oavsett om man redan har en tro, eller om man söker en tro. Församlingen erbjuder en gemenskap där du kan växa och utvecklas i tron tillsammans med andra. Det gemensamma är att vilja följa Jesus och växa i tro.


Ensam är inte stark. För att må bra behöver vi vänner och gemenskap. I vår församling försöker vi hitta former där gemenskap och omsorg kan växa. Målet är att alla som kommer till vår kyrka ska känna sig sedda, välkomna och behövda. 

Engagemang

Att engagera sig för människor i såväl närområdet som utöver vår värld är ett fundament i den kristna församlingen. Vi är alla delaktiga i att sprida det glada budskapet om Jesus. Equmeniakyrkan Floda deltar aktivt i detta världsförbättrande arbete. 

Vi har en mängd olika former för engagemang. Allt från söndagsskola för de minsta till dagledigträffar för de äldre. Vi arbetar med bistånd i vår Second Hand samtidigt som vi arbetar aktivt med barn och unga i vår närhet. Vi har en mängd körer och andra verksamheter som hjälper till att bidra till en meningsfull och rolig vardag för många. 

Vill du engagera dig på något sätt? Kontakta gärna någon av våra pastorer.

Tro

Equmeniakyrkan Floda består av människor som tror på den Gud bibeln berättar om och som visat sig vara Jesus Kristus. Vi har olika sätt att uttrycka vår tro, vi ser olika på en del teologiska frågor och har nått en tro på olika sätt. Men vi förenas i vår tro på den kristna Guden. Ingen av oss har alla svaren utan vi söker tillsammans svaren på de stora existentiella frågorna, med Jesus Kristus som grund.


Vill du läsa mer om vår tro kan du göra det här: Vår tro.