Omsorgsgrupper 2024

Se omsorgsgruppernas schema för 2023-2024 i bifogad PDF.

Notera redan nu i din almanacka vilka veckor du har ansvar, så du är förberedd när din gruppledare kontaktar dig angående arbetsfördelningen.

Understruket namn: Sammankallande i gruppen för närvarande.

Meddela Ing-Britt Borendal eller Martina Wernbo om/när detta ändras.

Grupperna utser själva vem som är ansvarig.

Under sommaren, när gudstjänsterna är förlagda i Skallsjö Skogar,
börjar gudstjänsten kl. 10.00. Då är det medhavd fikakorg som gäller.